Nani o Pele

Nani o PeleNani o Pele

Na Kumu Keala Ching

He ‘Ike I Ka Nani a ‘o Pele

He ‘Ike I ka nani a ‘o Pele The splendor of Pele is observed

Ka wahine o ke ahi luapele A fierce woman of creation

Noho ka wahine Hōpoe Lehua Amongst this creation a beautiful Lehua

Hi‘ileilani o Hi‘iaka Cherished of the heavens of Hi‘iaka

Click to read this article on page 7.

Click to read this article on page 7.

Pā ahe Pu‘ulena o Kīlauea Gentle are the Pu‘ulena winds of Kīlauea

I ka hale ma‘uma‘u ‘o Pele ē Pele in her home at Halema‘uma‘u

He aloha kō ka Hawai‘i Fondly loved by her people

I ke ahi a Pele o ka lua Pele presents herself so reverently

Eō mai ka nani a ‘o Pele Rejoice the splendor of Pele

I ka malu o ka ua, Kilihune Anointed by the soft Kilihune rain

He aloha kō Hōpoe Lehua Loved by her people, a beautiful Lehua

Hi‘ileilani o Hi‘iaka Cherished of the heavens of Hi‘iaka

He Mele nō Hōpoe Lehua Hi‘ileilani A song honoring Hōpoe Lehua Hi‘ileilani

Eō Mai Ka Wahine a ‘o Pele

Eo mai ka wahine a ‘o Pele           Rejoice a powerful woman, Pele

I uka o ka hale ma‘uma‘u           Majestically present at Halema‘uma‘u

Ka wahine, noho I ka lua           Presiding over the fiery image of home

He aloha nō ko ka Hawai‘i           Admired and cherished by her people

HUI: Eō mai e Pele   Honored is Pele

Eō mai e Pele   Honored is Pele

Eō mai e Pele ē   Honored is Pele

Pā aheahe ka Pu‘ulena         Gentle Pu‘ulena winds

I ka pali a ‘o Kīlauea          Gracefully present at Kīlauea

Kani le‘a ka leo Ko‘a‘e         Soft sounds of the Ko‘a‘e bird

Nani wale ke ‘ike aku         Beauty at its finest is observed

I ka palena o Uē Kahuna         Upon the edges of Uē Kahuna

‘Ike wale ka nani o Kīlauea         Beauty is proclaimed often

Hōpoe Lehua Hi‘ileilani          A cherished heavenly Lehua blossom

Ka wahine, noho i uka ala         Elegantly present high above

He Mele nō Hōpoe Lehua Hi‘ileilani         A song honoring Hōpoe Lehua Hi‘ileilani

In honor of a child, Helena Hōpoe Lehua Hi‘ileilani Bean, as we journeyed through the wonders of Pele with Kumu Pi‘ilani Ka‘awaloa on Saturday, December 17, 2016. Mahalo nui loa e Kumu Pi‘ilani! Ke aloha nō kūkae a na‘au, shared by Loea Kawaikapuokalani Hewett.

Contact writer Kumu Keala Ching: kumukeala@nawaiiwiola.com

Comments are closed.